Kontakta oss

Följ oss på

Telefon:

0706-56 03 77

Beskrivning av våra utbildningar

Våra utbildningar uppfyller lagkraven så du kan genomföra ditt arbete på rätt sätt. Vi erbjuder dig kurser för din kompetens- och karriärutveckling.
Vi genomför utbildningar som skräddarsys för stora organisationer men erbjuder även utbildningar för enskilda personer.
Utbildningarna utförs hos kunden eller hos BS consulting.

BRANSKYDDSUTBILDNING

brandutrustning

Utbildningen ger kunskap i hur man kan förhindra och begränsa de skador som brand ger. Kursen omfattar praktisk släckövning då deltagarna lär sig hantera olika typer av handbrandsläckare i ett brinnande gasolfat och brandfilt som vi släcker brand på spis och brand i kläder med. Viss teori i allmänkunskap i brand kommer också förtydligas. Utbildningen tar ca 1-1,5tim beroende på antal. (max 15st per grupp)

Ring för mer info och pris.

 • Pratiska Övningar
 • Handbrandsläckning
 • Brand i kläder
 • Allmänkunskap i brand
ANMÄLAN Brandskyddsutbildning

HETA ARBETEN

hetaarbeten

Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik. Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat som gäller i 5år. Vi kommer till ert företag eller fixar en plats i närheten för att utföra utbildningen.

Ring för mer info och pris.

 • Certifikat
 • Giltighetstid 5år
 • Teori och praktik
 • Förebyggande
 • Jobba säker och tryggt
ANMÄLAN Heta Arbeten

MOTORSÅGSUTBILDNING

motorsåg

Från 2015-01-01 krävs det att man har ett motorsågskörkort för att få arbeta med motorsåg. Utbildningen till motorsågskörkort sker på olika nivåer, från nivå A till nivå F. Nivå A+B är den vanligaste nivån och räcker gott och väl för trädfällning vid normalt skogsarbete. Observera att nivå A inte ger dig praktisk kunskap om trädfällning med motorsåg, utan behandlar endast grundläggande såghantering, såsom vedkapning, vård och underhåll av sågen, föreskrifter och godkänd säkerhetsutrustning. Nivå B ger dig mer praktisk kunskap om användning av motorsåg vid trädfällning och ger dig rätt till att fälla träd på egen och annans mark. Nivå F är endast för räddningstjänstpersonal vi kommer till er räddningstjänst och kör nivå A och F som är lägsta kravet för räddningstjänst. Utbildningen är uppdelad i teoripass och praktikpass en AB kurs tar ca 2-3 dagar beroende på antal personer och förkunskaper.

Ring för mer info och pris.

 • Motorsågskörkort
 • Räddningstjänsten nivå A och F
 • Nivå A + B för trädfällning
 • Teori och praktik
 • 2-3 dagar
ANMÄLAN Motorsågsutbildning

HLR

hlrutrustning

Vi erbjuder utbildningar i hjärt-lungräddning (HLR) vi har även hjärt-lungräddning med defibrillator (D-HLR) båda utbildningarna lämpar sig för företag och privatpersoner inom Sverige. Varje år drabbas ca 10 000 människor av ett plötsligt oväntat hjärtstopp i Sverige. Med hjälp av tidigt påbörjad HLR ökar chanserna för den drabbade personen att överleva med 2-3 gånger. Finns du på plats och du kan ge hjärt-lungräddning kan din hjälp därför betyda väldigt mycket. Ett hjärtstopp kan inträffa var som helst, på jobbet, i hemmet eller till exempel i tunnelbanan. Efter en HLR utbildning kommer du att känna dig säker på vad som behöver göras om en familjemedlem eller kollega förolyckas.

Ring för mer info och pris.

 • För privatpersoner och företag
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Med defibrillator (D-HLR)
ANMÄLAN HLR kurs